Aarhus Universitets segl

Tidslinje 1921-1930

1921: 27.4. Christofer Columbus , sjette del af Den lange Rejse . September rejse til Berlin. 5.10. Digte. Tredie Udgave . 12.10. Sangerinden . Redaktion af Adam Oehlenschläger: Digte .

1922: 15.5. fødes sønnen Emmerik. Taler september ved Studentersamfundets rusgilde. 25.10. Cimbrernes Tog , fjerde del af Den lange Rejse . November i polemik med dagbladskritikere, forlader 3.11. Politiken . November rejse til London, taler i PEN-klubben og The Shakespeare Society. Udsender fra december 1922 til maj 1923 tidsskriftet Forum .

1923: 10.1. essaysamlingen Æstetik og Udvikling . 20.1. på 50-års fødselsdagen særtrykket Mindeblad for Adam Oehlenschläger ; fejres samme dag med hyldestbog og fest på Skydebanen. Januar offentlig fejde med søstrene Marie Louise Deuvs og Thit Jensen. Februar rejse til Norge. I begyndelsen af juli vandreferie i Hardanger. Flytter juli til lejlighed i Rahbeks Allé, København. Sangerinden opføres 16.11. på Odense Teater. 12.12. digtsamlingen Aarstiderne , illustreret af Johannes Larsen (reviderede udgaver 1924 og 1947). Modtager Otto Benzons Forfatterlegat.

1924: Taler 3.11. ved Kai Nielsens begravelse. Taler 15.11. ved fest for Knud Hjortø. 19.11. udsendes Myter bind 1-3. 3.12. essayet Hamlet .

1925: Freelance-skribent på Social-Demokraten . 14.3. essaysamlingen Evolution og Moral . Juni rejse til Norge. Taler 12.7. ved stort folkemøde på Kalø til fordel for Nationalmuseet. 2.9. udsendes Skrifter bind 1-5. Oktober rejse til Norge. 31.10. essay- og digtsamlingen Aarets Højtider . Fra december 1925 til april 1926 rejse til Berlin, Hamborg, Port Said, Cairo, Helwan (kursted), Luxor, Karnak, Palæstina og Jerusalem; dele af rejsen sammen med Anton Hansen og Siegfried Wagner.

1926: Udgiver april essayet Thorvaldsens Portrætbuster . Om sommeren rejse til Norge. Udgiver 29.9. digtsamlingen Verdens Lys og oktober himmerlandshistorien Jørgine . Modtager december Gyldendals Boglegat.

1927: Igen tilknyttet Politiken . Tager om foråret sammen med Gunnar Gunnarsson initiativ til stiftelsen af Selskabet til Udgivelse af islandske Sagaer. Fra maj til juni lungebetændelse. Udsender 25.6. sammen med Knud Rasmussen og Vagn Jacobsen en pjece om at bygge nyt Nationalmuseum i Klampenborg. Taler 4.7. ved Rebildfesten og 27.7. for nordiske studenter. 12.10. essaysamlingen Dyrenes Forvandling (forøget udgave 1951: Tilblivelsen ).

1928: Fra midten af  januar til 1.3. sammen med Johannes Larsen rejse til Lissabon, Kanariske Øer, Madeira, Casablanca, Tanger, Monaco og Berlin, og sammen med Larsen, Peter Hansen og Hartvig Frisch til Rom, hjem via Marseille og Paris. 22.2. mytesamlingen Ved Livets Bred . 21.11. essaysamlingen Aandens Stadier .

1929: 9.1. udsendes Danske Myter , redigeret af N.C. Nielsen. 30.5. æresdoktor ved Universitetet i Lund, Sverige. Juni ophold i Sverige. 30.11. udsendes Udvalgte Digte , redigeret af Ludvig Holstein.

1930: Marts i dagbladspolemik med flere videnskabsmænd vedrørende udviklingslæren. Oversættelse af  ”Egils Saga” og kvadene i ”Njals Saga” samt genfortælling af Grønlands- og Vinlandssagaerne udgives 1930-32 i De islandske Sagaer bind 1-3. 25.11. essaysamlingen Retninger i Tiden .

1911-1920 Oversigt 1931-1940