Aarhus Universitets segl

Forummets bibliotek

Centrets præsensbibliotek

Ingen forskning uden faciliteter. En påtrængende opgave for Centret er derfor at etablere en bogsamling, et præsensbibliotek. Målet er, at alle Johannes V. Jensens bøger - originaludgaver såvel som optryk fremkommet i forfatterens levetid og vigtigere senere udgaver - skal forefindes i biblioteket. Biblioteket omfatter naturligvis også i begrænset omfang sekundærlitteratur. Desuden beror en del fotokopieret, gennemregistreret materiale på hylderne, således en snes ringbind med samtlige kendte udgaver af samtlige digte i alt, hvad Johannes V. Jensen fik trykt i sin levetid. Du finder oversigten over bibliotekets bestand her.

Centrets bibliotek befinder sig i et aflåst lokale på Nordisk Institut. Adgang fås efter aftale med Stefan Iversen.

Bøger af Johannes V. Jensen

Bøger om Johannes V. Jensen

Diverse

Bøger af Johannes V. Jensen

12 Himmerlandshistorier. Udgivet af Sven Møller Kristensen. 1979.
Afrika. Opdagelsesrejserne. 1949.
Afrika. Opdagelsesrejserne. 1949.
Bogbinderen. [1947.] 2. udgave, 1996.
Bræen. Myter om Istiden og det første Menneske. 1908.
Bræen. Myter om Istiden og det første Menneske. 1935. 11. oplag.
Bræen. Med Indledning og Oplysning ved Martin Larsen. 1939.
Bøgernes Bjerg. [1956]
Bøgernes Bjerg. [1956]
Christofer Columbus. 1921.
Christofer Columbus. 1921.
Christofer Columbus. Ill. af Nina Kleivan. 1992
Cimbrernes Tog. 1922.
Cimbrernes Tog. 1922. 2. oplag.
Danske Køretøjer. 1949.
Danske Myter. Et Udvalg med Indledning af N. C. Nielsen. 1929.
Danskere. 1898.
Danskere. 1972. 2. oplag.
Darduse. Bryllupet i Peking. Eventyrkomedie i fire Akter. 1937.
Den gode Urt. 1946.
Den gotiske Renaissance. 1901.
Den gotiske Renaissance. 1901. (Kopi.)
Den gotiske Renaissance. 2000.
Den jydske Blæst. Digte 1926-1930. 1931.
Den jydske Blæst. Digte 1926-1930. 1931.
Den lange Rejse. I-II. 1938. [Indbundet i ét bd.]
Den lange Rejse. 1944. 2. oplag (i ét bind).
Den lange Rejse. I-II. 1949.
Den ny Verden. Til international Belysning af nordisk Bondekultur. 1907.
Den store Sommer. 1900. [Kongens Fald, II]
Det Blivende. Tankens Revolutionering i det 19de Aarhundrede og Tilbagefaldet
i det 20de.1934.
Det tabte Land. Mennesket før Istiden. 1919.
Det tabte Land. Mennesket før Istiden. 1919. 2. oplag.
Die Neue Welt. Essays. Berlin, u.å.
Digte. 1906.
Digte. Anden Udgave. 1917.
Digte. Tredie Udgave. 1921.
Digte. Tredie Udgave. 1921
Digte1901-1941. Samlet, revideret Udgave. 1943..
Digte. 1954. 2. oplag [af 1948-udgaven].
Dr. Renaults Fristelser. 1935.
Dr. Renaults Fristelser. 1935. 3. oplag.
Dr. Renaults Fristelser. 1935. 5. oplag.
Dyrehavens Beskrivelse. 1940.
Dyrenes Forvandling. Til Udviklingens Plastik. 1927.
Dyrenes Forvandling. Til Udviklingens Plastik. 1927. 2. oplag. [Johannes V. Jensen, Værker]
Dyrlægens Minde. 1969.
Einar Elkær. 1898.
Einar Elkær. 1967. 2. oplag.
Eksotiske Noveller. 3. udgave. 1925 [Singaporenoveller + Lille Ahasverus + Olivia Marianne]
Eksotiske Noveller. 3. udgave. 1925 [Singaporenoveller + Lille Ahasverus + Olivia Marianne]
Evolution og Moral. 1925.
Evolution og Moral. 1925.
Folkeslagene i Østen. 1943.
Folkeslagene i Østen. 1943.
Form og Sjæl. 1931.
Forum. Tidsskrift ... 1.-6. Hefte. December 1922 - Maj 1923.
Foraarets Død. 1900. [Kongens Fald, I]
Fra den gamle By og den gamle Skole. 1920. [J&M 562]
Fra Fristaterne. Rejsebreve, med et Tilbageblik. Illustreret. 1939.
Fra Fristaterne. Rejsebreve, med et Tilbageblik. Illustreret. 1939.
Grundtanken i mit Forfatterskab. 1968 [AaJ 854]
Gudrun. 1936.
Gudrun. 1936.
Gutenberg. Til Bogtrykkerkunstens Historie. S.m. Aage Marcus. 1940.
Gyldendals Julebog 1944. Johannes V. Jensen. 1944.
Gyldendals Julebog 1944. Johannes V. Jensen. 1944.
Gyldendals Julebog 1951. Johannes V. Jensen. 1951.
Hamlet. Til Forklaring af Hamletskikkelsen. 1924.
Hamlet. Til Forklaring af Hamletskikkelsen. 1924.
Hamlet. Oversættelse. 1937.
Hamlet. Oversættelse. 1937.
Hans Otto Deuvs. 1993.
H. Chr. C. Mortensen. 1956.
Heimskringla, Udvalgte Stykker af - . Overs. af JVJ og Hans Kyrre. 1949.
Himmerlandsfolk. Historier. 1898.
Himmerlandshistorier. Tredje Samling. 1910.
Himmerlandshistorier. 1921. 6. oplag.
Himmerlandshistorier. 1945. 9. oplag.
Himmerlandshistorier. Med efterskrift af Jørgen Elbek. Gyldendals Bibliotek, 3. opl., 1980.
Hjulet. 1905.
Hjulet. 1920. 3. oplag.
Hos Fuglene. Noveller udvalgt af Niels Birger Wamberg. 2001.
Interferenser. Udg. af Flemming Harrits. 1994.
Intermezzo: Dolores, Forsvundne Skove, Louison. 1899.
Introduktion til vor Tidsalder. 1915. 1. udgave.
Introduktion til vor Tidsalder. 1929. 3. ændrede udgave.
Johannes Larsen og hans Billeder. 1920.
Johannes Larsen og hans Billeder. Med et Kapitel af hans Erindringer. 1947.
Johannes Larsen og Aarstiderne. Red. af Aage Marcus. 1963.
Johannes V. Jensen og Norge. Prosa og Dikt 1898-1938. 1967.
Jordens Kreds. 1967.
Jydske Folkelivsmalere. Dalsgaard, Michael Ancher, Hans Smidth. 1937.
Jørgine. 1926.
Jørgine. Gyldendals Tranebøger. 1971.
Kirken i Farsø. Chicago, 1903
Kongens Fald. Med illustrationer af Sikker Hansen. 1944. 7. oplag.
Kongens Fald. 1996.
Kornmarken. Myter, sjette Bind. 1932..
Kvinden i Sagatiden. 1942.
Kvinden i Sagatiden. 1942.
Lille Ahasverus. 1909.
Madame D´Ora. 1904.
Madame D´Ora. 1921. 4. oplag.
Madame D'Ora. 1953. Fremads Folkebibliotek.
Madame D'Ora/Hjulet. Udgivet af Sven H. Rossel. 1997.
Mammutbogen. Uddøde Dyr. 1933.
Mariehønen. Myter, ottende Bind. 1940.
Mariehønen. Myter, ottende Bind. 1940.
Milliontyvenes Høvding eller Den røde Tiger. 1990.
Mindets Tavle. Portræter og Personligheder. 1941.
Mindets Tavle. Portræter og Personligheder. 1941.
Mytens Ring. Efterladte Myter og Beskrivelser. 1956.
Myter. Ny Samling. 1910.
Myter. 1.-2. bind. 1946.
Myter og Digte i Udvalg. Udg. af Leif Nedergaard. 1969.
Myter og Jagter. 1907.
Myter. Første/Anden/Tredie bind. 1924. [I ét forlagsbind.]
Myter. Tredie bind, 1914-1924. 1924.
Myter. Tredie bind, 1914-1924. 1924.
Myter. Fjerde samling. 1912.
Møllen. Myter og Beskrivelser, niende Bind. 1944.
Møllen. Myter og Beskrivelser, niende Bind. 1944. 2. oplag.
Mørkets Frodighed. Tidlige Myter. 1973.
Mørkets Frodighed. Tidlige Myter. 1973.
Nattergalen. 1926.
Nordisk Foraar. Myter udvalgt af Niels Birger Wamberg. 1999.
Nordisk Aand. Kroniker og Karakteristikker. 1911.
Nordisk Aand. Kroniker og Karakteristikker. 1911.
Nordvejen. Indtryk af norsk Natur. Med Illustrationer. 1939.
Nordvejen. Indtryk af norsk Natur. Med Illustrationer. 1939.
Norne-Gæst. 1919.
Norne-Gæst. 1919.
Nye Himmerlandshistorier. 1904.
Nye Myter. 1908.
Olivia Marianne. 1915.
Olivia Marianne. 1915.
Om Sproget og Undervisningen. 1942.
Pisangen. Myter, femte Bind. 1932.
Pisangen. Myter, femte Bind. 1932.
Paa danske Veje. 1931.
Paaskebadet. Digte 1931-1937. 1937.
Ravna. 1932.
Rejse til Palæstina.
Retninger i Tiden. Artikler 1925-30. 1930.
Retninger i Tiden. Artikler 1925-30. 1930.
Rudyard Kipling. 1912.
Sangerinden (Madame D´Ora). Drama i fem Akter. 1921.
Sangerinden (Madame D´Ora). Drama i fem Akter. 1921.
Singaporenoveller. 1907.
Skibet. 1912.
Skovene. 1904.
Skovene. 1904.
Skovene. 1910. Bibliofiludgave.
Skovene: Intermezzo, Skovene. 4. udgave. 1925.
Skovene: Intermezzo, Skovene. 5. udgave. 1953.
Skovene: Intermezzo, Skovene. 5. udgave. 1953.
Storken. Af O. Helms, Johannes V. Jensen og Johannes Larsen. 1927.
Stæren. Af O. Helms, Johannes V. Jensen og Johannes Larsen. 1925.
Swift og Oehlenschläger. 1950.
Swift og Oehlenschläger. 1950.
Sælernes Ø. Myter, syvende Bind. 1934.
Sælernes Ø. Myter, syvende Bind. 1934.
The Waving Rye. 1958.
Thorvaldsen. Haandværkeren og Manden. 1938.
Tilblivelsen. Ny forøget Udgave af Dyrernes Forvandling. Illustreret. 1951.
Tilblivelsen. Ny forøget Udgave af Dyrernes Forvandling. Illustreret. 1951.
Udvalgte Digte. 1929.
Udvalgte Prosastykker. Ved Morten Borup og Peter Ilsøe. 1952. 2. ændrede udgave.
Ungt er endnu Ordet. Portræter og Personligheder. 1958.
Ved Livets Bred og andre Myter. Myter, fjerde Bind. 1928.
Ved Livets Bred og andre Myter. Myter, fjerde Bind. 1928. 2. oplag.
Verdens Lys. Nye Digte. 1926.
Verdens Lys. Nye Digte. 1926.
Viborgs grundmurede Katedralskole. Tekster fra og om tiden i Viborg. 1993.
Vinteren. 1901. [Kongens Fald, III]
Vor Oprindelse. 1941.
Æstetik og Udvikling. Efterskrift til Den lange Rejse. 1923.
Æstetik og Udvikling. Efterskrift til Den lange Rejse. 1923.
Æstetik og Udvikling. Efterskrift til Den lange Rejse. 1923.
Aandens Spor. 1962.
Aandens Spor. 1962.
Aandens Stadier. 1928.
Aarbog 1916. Med Illustrationer. 1916.
Aarbog 1916. Med Illustrationer. 1916.
Aarbog 1917. Med Billeder. 1917.
Aarbog 1917. Med Billeder. 1917.
Aarets Højtider. 1925.
Aarets Højtider. 1925.
Aarstiderne. 1923.
Aarstiderne. 1923.
Aarstiderne. 1924. 2. oplag.
Aarstiderne. Tegninger af Johannes Larsen. 1947.

Bøger om Johannes V. Jensen

Andersen, Harry: Studier i Johannes V. Jensens Lyrik. 1936.
Andersen, Harry: Studier i Johannes V. Jensens Lyrik. 1936.
Andersen, Harry: Ludvig Holstein i den litterære tradition. 1963.
Andersen, Harry: Studier i Johannes V. Jensens Forfatterskab. 1972.
Andersen, Harry: Studier i Johannes V. Jensens Forfatterskab. 1972.
Andersen, Jens: Thits Billedbog. 1992.
Andersen, Jens: Thit - den sidste Valkyrie. 1991.
Egeberg, Ole: Ironiker og troubadour. Studier i Johs. V. Jensens Skovene. 1993.
Elbek, Jørgen: Johannes V. Jensen. 1966.
Elbek, Jørgen: Johannes V. Jensen. 1966.
Elbrønd-Bek, Bo & Aage Jørgensen (red.): Jordens Elsker. Synspunkter på Johannes V. Jensen. 1989.
Elbrønd-Bek, Bo & Aage Jørgensen (red.): Johannes V. Jensen. Himmerlænding, dansker,
kosmopolit. 1992.
Evensen, Olav: Johannes V. Jensen i beundring og taknemmelighed. 1973.
Friis, Oluf: Den unge Johannes V. Jensen 1873-1902. I-II. 1974.
Gelsted, Otto: Johannes V. Jensen. 1913.
Gelsted, Otto: Johannes V. Jensen. Kurven i hans Udvikling. 1938.
Handesten, Lars: Johannes V. Jensen. Liv og værk. 2000.
Hansen, H.P.E.: Johannes V. Jensen og hans Tid. 1930.
Henriques, Alf: Kampen med Virkeligheden. 1937. (Fotokopi af tidsskriftartikel.)
Henriques, Alf: Johannes V. Jensen. 1938.
Hirdman, Arne: Johannes V. Jensen. 1944.
Holstein, Ludvig (red.): Hilsen til Johannes V. Jensen paa hans 50 Aars Fødselsdag. 1923.
Hvass, Hans: Smaa Johannes V. Jensen bemærkninger. 1973.
Hvass, Hans: Smaa Johannes V. Jensen bemærkninger. 1973.
Jakobsen, Gunnar: Johs. V. Jensen. 1956.
Jensen, Vagn Predbjørn: Dyrlægens Johannes. Johannes V. Jensen og Himmerland. 1996.
Jensen, Villum: Min fars hus. Erindringer om Johannes V. Jensen og hans miljø. 1976.
Jensen, Villum: Min fars hus. Erindringer om Johannes V. Jensen og hans miljø. 1976.
Jeppesen, Bent Haugaard: Johannes V. Jensen og den hvide mands byrde. 1984.
Johansen, Frits & Aage Marcus: Johannes V. Jensen. En Bibliografi. I-II. 1933-51.
Johansen, Iljitsch: Klagesang ved Johannes V. Jensens død. 1951.
Jørgensen, Aage & Helene Kragh-Jakobsen (red.): Columbus fra Himmerland. 1994.
Jørgensen, Aage & Anders Thyrring Andersen (red.): Et Spring ind i et Billede. Johannes V.
Jensens mytedigtning. 2000.
Kehler, Henning: Kronik og Kritik. 1922.
Kirk, Johs. V.: Johannes V. Jensen som Mystiker. En ensidig Studie. 2. udg. 1988.
Kirk, Johs. V.: Johannes V. Jensen som Mystiker. En ensidig Studie. 2. udg. 1988.
Kragh-Jakobsen, Helene (udg.): Hexemesteren. Historier fra distriktsdyrlæge i Farsø Hans
Jensens tid 1848-1923. 1998.
Kritik 1/67 og 37/76.
Kyrre, Hans & Alex Garff: To store Oversættere. 1949.
Larsen, Alf: Ved Johannes V. Jensens død. Et tidsoppgjør. 1951.
Nedergaard, Leif: Johannes V. Jensen. 1943.
Nedergaard, L.: Kritiske Studier og litterære Essays. 1984.
Nedergaard, L.: Kritiske Studier og litterære Essays. 1984.
Nedergaard, Leif: Johannes V. Jensen. Liv og forfatterskab. 1968
Nedergaard, Leif: Johannes V. Jensen. Liv og forfatterskab. 1993.
Nicolaisen, K.K.: Johannes V. Jensen. Bidrag til hans Biografi og Karakteristik. 1914.
Nørgaard, Felix & Aage Marcus (red.): Johannes V. Jensen. 1873-1943. 1943.
Rasmussen, Frede: Johannes V. Jensen og Udviklingslæren. 1940.
Ringsbo, A.P.: Johannes V. Jensen. En Digter og Udviklingen. 1934.
Rotunden, nr. 13, august 2000: Johannes V. Jensen.
Schiøttz-Christensen, Aage: Om sammenhængen i Johannes V. Jensens forfatterskab. 1956.
Unge Digteres Hyldest til Johannes V. Jensen. 1933.
Viborg Katedralskole. Årsskrift 1985. (Med artikel om JVJ.)
Wamberg, Niels Birger: Johannes V. Jensen. 1961.
Wamberg, Niels Birger: Johannes V. Jensen. 1961.
Winge, Mette (udg.): Fra Brandes til Rifbjerg. En tekstantologi. 1993.
Zahle, Grete, Dagens lys. Johannes V. Jensen og de fynske kunstnere. 1988

Diverse

Danmark, 2. årgang, 1941, nr. 1.
Egil Skallagrimssons Saga. Oversat af Johannes V. Jensen. 2. udg. 1960.
Hansen, Anton: Anton Hansen og Johannes V. Jensen i Palæstina. 1956.
Hjemmets Noveller, 1904-1905 og 1905-1906.
Holstein, Thyra (udg.): Ludvig Holstein. Et Minde. 1943.
Jensen, Hans: For ti tusinde Aar siden. Manuskript (kopi). U.å.
Jensen, Thit: Familjen Storm. 2. udgave. 1928.
Jørgensen, Aage: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. 1989.
Nielsen, Henry & Keld Nielsen (red.): Nabo til Nobel. Historien om tretten danske
Nobelpriser. 2001.
Kipling, Rudyard: Fribytterbreve. Oversat af Johannes V. Jensen og Aslaug Mikkelsen. 1912.
Norris, Frank: Polypen. Oversat af Johannes V. Jensen. 1907.
Oehlenschläger, Adam: Digte. I Udvalg ved Johannes V. Jensen. 1921.
Sikker Hansen. Udstillingskatalog, Sophienholm, 1990.
Snorre Sturlason: Heimskringla. Norges Kongesagaer. I-III. Oversat af Johannes V. Jensen og
Hans Kyrre. 1948.
Snorre: Af Heimskringla. Oversat af Johannes V. Jensen og Hans Kyrre. 1949.
Thorvaldsens Portrætbuster. Introduktion af Johannes V. Jensen. 1926.