Aarhus Universitets segl

Velkommen til Johannes V. Jensen Forum

Præsentation

Johannes V. Jensen Forum ved Aarhus Universitet  er dannet for at samle og styrke forskningen i forfatteren og nobelpristageren Johannes V. Jensen og for at fastholde hans centrale placering i såvel den litteraturhistoriske kanon som den almene bevidsthed. Grunden til Forummet blev lagt den 23. april 1994 på initiativ af professor Erik M. Christensen (dengang Freie Universität, Berlin).
Rent fysisk består Forummet af et præsensbibliotek, placeret ved fagmiljøet for Nordisk ved Aarhus Universitet, samt af en hjemmeside (www.johannesvjensen.dk). Forummet samler danske og udenlandske Jensen-forskere og har ud over deltagere fra næsten alle danske universiteter deltagere fra universitetsafdelinger i Tyskland, USA og Østrig. Forummets opgaver strækker sig fra forskning (publikation af skriftserie, seminarrækker, monografier) over universitetsundervisning til videndeling og formidling (udarbejdelse af videnskabelige udgaver af Johannes V. Jensens tekster, tilrettelæggelse af Folkeuniversitets-forelæsningsrækker, konsulentvirksomhed ved museumsudstillinger). Alle tre indsatsområder involverer samarbejde med blandt andre forlaget Gyldendal, Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Johannes V. Jensen-Museet i Farsø, private samlere og Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Webstedets indhold

Kontakt

Johannes V. Jensen Forum (att. Stefan Iversen)

Aarhus Universitet
Institut for Kommunikation og Kultur, bygning 1485
Jens Chr. Skous Vej 2
8000 Århus C
Tlf: 87150000