Aarhus Universitets segl

Udgivelser

Oversigt

Som moderne klassiker udgives Johannes V. Jensen fortløbende, og det er vigtigt, at det læsende publikum (inkl. litteraturforskerne og de litterære formidlere) har adgang til pålidelige udgaver af i hvert fald forfatterskabets hovedværker. I regi af CLARIN-projektet og i samarbejde med rettighedshaverne, gjorde  Jensen Forum i 2012  hovedparten af Jensens udgivelser tilgængelige i søgbare fuldtekstversioner, som man nu finder på dette websted. 
   Forfatterskabet er som bekendt meget bredt. Ifølge opslagsværket Litteraturens Stemmer består det af 83 bogtitler, hvortil kommer en del aldrig optrykte artikler. Det danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) fastslår i "Udgivelse af danske litterære tekster efter 1800, en redegørelse for behov, problemer og perspektiver" (1996), at der bør gives højeste prioritet til en studieudgave af Kongens Fald, men at også komplette, tekstkritiske udgaver af himmerlandshistorierne, novellerne og myterne bør stå højt på ønskesedlen. Sven Hakon Rossel besørgede i 1997 et udgivelsesarbejde for DSL, Johannes V. Jensens såkaldte Amerika-romaner, Madame D’Ora og Hjulet  i serien “Danske Klassikere”, og efter dens skik med fyldig efterskrift og grundigt noteapparat. Det langsigtede mål, som Forummet aktivt bidrager til arbejdet hen imod er, at hele forfatterskabet bliver gjort tilgængeligt i pålidelige udgaver.

Tekster online

  • "Tilføjelser og rettelser til Frits Johansen og Aage Marcus, 'Johannes V. Jensen. En Bibliografi'", I-II (1933-51), ved Aage Jørgensen, findes her.
  • Jensen online: 46 prosaudgivelser, scannet og søgbare, findes her
  • Litteratur om Johannes V. Jensen. En bibliografi. Supplement til og videreførelse af Aage Jørgensens trykte bibliografier fra 1998 og 2005 - findes som word-fil her.
  • Johannes V. Jensens digte: indspillede kompositioner. Komplet oversigt over musikalske versioner af Johannes V. Jensens lyrik. Findes som word-fil her.
  • Johannes V. Jensens digte i oversættelse. Ved Aage Jørgensen. Findes som word-fil her.
  • Digtcitater i Johannes V. Jensens prosa. Komplet fortegnelse over citater fra digte i Jensens prosa. Ved Aage Jørgensen, findes som word-fil her.

Skriftserie

Forummet har etableret en skriftserie, som ind til videre tæller følgende bind:

Bind 10:

Johannes V. Jensen: Intermezzo og Skovene. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Aage Jørgensen.

(2019). 436 sider

Forlag: Underskoven, København. Serie: Johannes V. Jensen Fo­rum ved Aar­hus Universitet; skriftserie, 10.

Fra Johannes V. Jensens frodige ungdom stammer de to tekster, en art rejseskildringer, Intermezzo fra 1899 og Skovene fra 1904, som her er sammenført i en kritisk, kommenteret udgave og suppleret med er bundt kortere tekster med indre forbindelse til hovedteksterne. Vi kommer til Sevilla, Paris og Birubunga på rastløs jagt efter "det kvindelige Princip" - og derfra med halen mellem benene og blikket vendt mod "Manddommens Idealer, Orden, Tugt og Komfort". Indhold: Intermezzo (1899) [Dolores; Forsvundne Skove; Louison]; Skovene (1904); Relaterede tekster [Vildsvinet 1904); Paafuglen (1907); [Af] Æstetik og Udvikling (1923); Forord til F.O. Rasmussen: Fra Tigerens Hjemland (1928); Udenfor Tiden (1932); [Af] Fra Fristaterne (1939); [Af] Paa franske Veje (1948)]; Efterskrift; Bibliografi; Udgaveforhold; Tekstforhold; Illustrationer; Noter.

Bind 9:

Iversen, Stefan: Den uhyggelige fortælling. Unnaturlig narratologi og Johannes V. Jensens tidlige forfatterskab.

(2018). 374 sider

Forlag: Aarhus Universitetsforlag. Serie: Johannes V. Jensen Fo­rum ved Aar­hus Universitet; skriftserie, 8.

Indhold: Hvorfor virker Jensens tekster på én gang så underligt dragende og frastødende? Hvad fortæller de om, hvordan fortæller de, og hvorfor fortæller de? I Den uhyggelige fortælling tager Iversen fat i de af Jensens tekster, der hjemsøges af spøgelser, gengangere og galninge, og som foregår i udkanter og mørke. Teksterne beskriver grænseerfaringer i former, der selv er mærkværdige og unaturlige, og hvor tvivlen om, hvem der taler, går igen. Det er første gang, at Johannes V. Jensens tidlige forfatterskab undersøges systematisk i en række teoretiske nærlæsninger, der samler sig omkring den uhyggelige fortælling.

Bind 8:

Jørgensen, Aage, f. 1938 Den Store Jensen og andre præciseringer

(2017). 295 sider

Forlag: Underskoven, København. Serie: Johannes V. Jensen Fo­rum ved Aar­hus Universitet; skriftserie, 8.

Indhold: Johannes V. Jensens valgslægtskaber; Hu­sket og erindret – Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier; Omkring Johannes V. Jen­sens Him­merlandshistorie "Wombwell"; Den Store Jensen; Æstetik og Udvik­ling; Johannes V. Jensen og Tisvilde; Skalmejen, hyrde­dren­gens trøst; Appendiks: Johannes V. Jensen-bidrag af Aage Jørgensen (siden 2013).

Bind 7:

Johannes V. Jensen: Ord og virkelighed. Forfatterskabets hidtil ikke optrykte tekster, udgivet af Aage Jørgensen

(2014). 445, 452, 450, 435 og 466 sider

Forlag: Underskoven, København. Serie: Johannes V. Jensen Fo­rum ved Aar­hus Universitet; skriftserie, 7 [bind 1-5].

Bind 6:

Jørgensen , Aage, f. 1938 Til­blivelsens digter. Nedslag i Johannes V. Jensens forfatterskab

(2013). 396 s.

Forlag: Underskoven, København. Serie: Johannes V. Jensen Forum; skriftserie, 6

Indhold: Omkring Johannes V. Jensens ”Samlede Digte”; Johannes V. Jensen’ske fædrelands­digte; Nogle Johannes V. Jensen-digte bragt i kontekst; Him­mer­landshistorierne i littera­turhistorien – en oversigt; Liv i kludene – vitalistiske træk i Himmerlandshistorierne; Johannes V. Jensen og billedkunsten; ”Bedre er Sjæl end Sol” – romansk kultur i Johannes V. Jensens optik; Grænser for grænseoverskridelse hos Jo­hannes V. Jensen; Den unge Johannes V. Jensens genreløshed – eksperimenter i et diffust mediebillede; Program­skriftet ”Den gotiske Renaissance” – nogle tekstkritiske bemærkninger; Johannes V. Jensens ”Slagsang for Roere”; Johannes V. Jensen og Vilhelm Andersen; Johannes V. Jensen og Gudmund Hentze; Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær; Johannes V. Jensen og nogle svenske bekendtskaber; Johannes V. Jensens Nobelpris – historien om en hjemkomst; Johannes V. Jensens lyrik i Nobelprisens skær; ”Kongens Fald” i Nobel-perspektiv; Noter)

Bind 5: 

På tværs af grænser: Johannes V. Jensen i europæisk og genremæssigt perspektiv
redigeret af Anders Thyrring Andersen, Per Dahl og Aage Jørgensen

2011. 196 sider
Forlag: Scandinavische Taal- en Letterkunde, Universiteit van Amsterdam, Nederland.
Serie: Amsterdam Contribu­tions to Scandinavian Literature; 6. Johannes V. Jensen-Centrets skriftserie; 5
Bidrag til 19. Arbeitstagung für Skandinavisten in den Deutschsprachigen Ländern (ATDS), Amsterdam, 18.21. august 2009

Med litteraturhenvisninger

ISBN: 978-90-809186-7-2

Indhold: Sven Ha­kon Rossel: Johannes V. Jensen og Tyskland. Brikker til et puslespil”. Monica Wenusch: Jo­hannes V. Jensen og Tyskland. Oversættelse og reception, flere brikker til puslespillet. Lars Handesten: Johannes V. Jensens myter i europæisk lys. Et udkast.  Anders Thyrring Andersen: Alle mine jeger. Modernismer hos Johannes V. Jensen og Fernando Pessoa. Aage Jørgensen: Den unge Johannes V. Jensens genreløshed – eksperimenter i et diffust medie­billede. Steen Klit­gård Povlsen: Jensens fristelser: om Johannes V. Jensen og skulp­tur. Per Dahl: Johannes V. Jensens karakteristikker og portrætter. Sophie Wenner­­scheid: ”Hvad er din Indbildningskraft, siden den ikke kan holde Verden oppe?” Kraftens ambiva­lenser i Johannes V. Jensens ”Kongens Fald”.

Bind 4:

Jørgensen, Aage, f. 1938
Litteratur om Johannes V. Jensen : en bibliografi. Supplement og videreførelse
med et appendix: "Jenseniana" 1-4
2005. 68 sider, illustreret
Forlag: Statsbiblioteket
Serie: Johannes V. Jensen-Centrets skriftserie ; 4
Opstilling i folkebiblioteker: 99.4 Jensen, Johannes V., f. 1873
ISBN: 87-7507-287-4

Bind 3:

Kraftlinjer : om Johannes V. Jensens forfatterskab
redigeret af Stefan Iversen
2004. 182 sider
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Serie: Johannes V. Jensen-Centrets skriftserie ; 3
Opstilling i folkebiblioteker: 99.4 Jensen, Johannes V., f. 1873
Med litteraturhenvisninger
ISBN: 87-7838-965-8
Pris ved udgivelsen: kr. 225,00
Indhold: Frits Andersen: Det umoderne : Johannes V. Jensens antropoetiske fortællinger. Maja Bissenbakker Frederiksen: Perverterende prøveboringer : queer muligheder i Johannes V. Jensens forfatterskab. Anders Ehlers Dam: Skoven fører tilbage : om Johannes V. Jensens myte "Sommersolhverv". Steen Klitgård Povlsen: Fra dæmoni til idyl : det kvindelige blik fra Madame d'Ora til Gudrun. Stefan Iversen: Billedet om igen : kunstsyn og ekfrase i Johannes V. Jensens forfatterskab. Birgitte Hornbek: Rædselsfylde : Danmark som idiosynkrasi. Poul Bager: Himmerlandshistorier : om det tabte land på godt og ondt. Aage Jørgensen: Johannes V. Jensens Nobelpris : historien om en hjemkomst. Jørgen Elbek: "Johannes V Jensen" og Johannes V. Jensen

Bind 2:

Et Spring ind i et Billede : Johannes V. Jensens mytedigtning
redigeret af Aage Jørgensen og Anders Thyrring Andersen
2000. 205 sider
Forlag: Odense Universitetsforlag
Serie: Johannes V. Jensen-Centrets skriftserie ; 2
Opstilling i folkebiblioteker: 99.4 Jensen, Johannes V., f. 1873
En diskussion af Johannes V. Jensens myter ud fra det synspunkt, at myteteksterne i deres kunstneriske udtrykk på én gang afspejler en oplevelse af modernitet og et forsøg på at komme overens med denne oplevelse. 
I kolofonen: Bidrag til Johannes V. Jensen Forum nr. 2, Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle 16.-18.4, 1999
Med litteraturhenvisninger
ISBN: 87-7838-525-3
Pris ved udgivelsen: kr. 225,00
Indhold: Erik M. Christensen: Mytebegrebet i historisk antropologisk oversigt. Sven Hakon Rossel: Myten - ifølge Jensen (og andre). Poul Houe: (Post)moderne myter er også myter. Iben Holk: Johannes V. Jensen og mytismen : bidrag til en ny genre- og stilhistorie. Flemming Harrits: Et spring ind i et billede : om Johannes V. Jensens mytedigtning belyst ud fra "Fusijama" og "Det røde Træ". Lars Handesten: Ægte efterlignet : formfornyelse og rituel gentagelse i Johannes V. Jensens myter. Anders Thyrring Andersen: Øjeblikkets gentagelse - evighed som skrift, dialektik og modernitet i Johannes V. Jensens myter. Anker Gemzøe: Springets poetik : mytens metamorfose. Poul Bager: Kongens Fald : roman og myter. Appendix: Johannes V. Jensen-tekster, s. 189-201.

Bind 1:

Jørgensen, Aage, f. 1938
Litteratur om Johannes V. Jensen : en bibliografi
[Ny udgave]. 1998. 175 sider, illustreret
Forlag: Odense Universitetsforlag
Serie: Johannes V. Jensen-Centrets skriftserie ; 1
 Opstilling i folkebiblioteker: 99.4 Jensen, Johannes V., f. 1873
ISBN: 87-7838-371-4
Pris ved udgivelsen: kr. 175,00

Andre udgivelser

Johannes V. Jensen: Kirken i Farsø. Skitse.
Med illustrationer af Oscar Aalberg. Udgivet af Aage Jørgensen.
(2018); 20 s.
Forlag: Johannes V. Jensen Museet, Farsø.

Nordica, 29, 2012: Temasektion om Johannes V. Jensen og vitalismen i dansk litteratur, red. af Anders Ehlers Dam og Aage Jørgensen, s. 21-160. (Indledning, s. 21-29; Anders Ehlers Dam, ”Kaos og form. Johannes V. Jensens livsfilosofiske ekfrase over Auguste Rodins ’Borgerne fra Calais’”, s, 31-53; Stefan Iversen, ”Hamlet-kure. Om negative forbilleder og villet vitalisme hos Johannes V. Jensen”, s. 55-72; Aage Jørgensen, ”Liv i kludene. Vitalistiske træk i Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier”, s. 73-90; Johannes Nørregaard Frandsen, "Religiøsitet og vitalisme i Jeppe Aakjærs digtning", s. 91-105; Per Olsen, "Sophus Claussen og vitalismen. Pan på efterløn - fugtig lollik med lyrisk mimrekort?", s. 107-37; Frode Lerum Boasson, "Var vitalismen værdinøytral? Knut Hamsun og vitalismen", s. 139-60.)  

I Nuets Spejl. Læsninger i Jo­han­­nes V. Jensens digte
Redigeret af Anders Thyrring Andersen, Per Dahl og Aage Jørgensen, 2008. 323 s. Forlag: Gyldendal
Indhold: ”Indledning”, s. 7-11; Sven Hakon Rossel, ” Johannes V. Jen­sens digt­samlinger i samtidens kritik”, s. 13-44; Henrik Wivel, ”Sublim nihilisme. Den lyriske strin­gens i Jo­hannes V. Jensens forløsningslængsel – fra Digte, 1906, til Digte, 1943”, s. 45-54; An­ders Thyrring Andersen, ”Min Sjæls Ø, aldrig kom jeg der. Længslen, øen og Johannes Jørgen­sen-inspi­ra­tionen i Johannes V. Jensens digte”, s. 55-89; Dan Ringgaard, ”Margin og essens. Om poesi og pro­sa, regn og maskiner, tøbrud og kloder samt ikke mindst den jegforladte Jensen i Jo­hannes V. Jen­sens digte og tilstødende tekster”, s. 90-107; Aage Jør­gensen, ”På hjemmebane. Jo­hannes V. Jensens fæd­relands­lyrik”, s. 108-29; Jørgen Elbek, ”Kors­farerens kvinder”, s. 130-37; Erik M. Christensen, ”Mening i 1906 og Mangler 2006”, s. 138-57; Flemming Harrits,”Om ’Hver­dagene’. Et essay”, s. 158-67; Steen Klit­gård Povlsen, ”I form? Om Johannes V. Jensen og Fritz Syberg”, s. 168-84; Anders Ehlers Dam, ”’En syn­tese af annonce og bibel’. Walt Whitman i Jo­hannes V. Jen­sens forfatterskab”, s. 185-211; Per Dahl, ”Forskydningsmønstre. Johannes V. Jen­sens senere ly­rik”, s. 212-27; Jacques Rahr Knudsen, ”End­nu er Verden ikke anderledes. En læs­ning af Johan­nes V. Jensens digt ’Stev’”, s. 228-46; Birgitte Steffen Nielsen, ”Årstidshjul og men­neskefugl. En læs­ning af Johannes V. Jensens ’Aarstiderne’, 1923”, s. 247-65; Stefan Iversen, ”Den manende apo­strofe. Lyrisk prosa i ’Kongens Fald’”, s. 266-85;Klaus Rifbjerg, ”Denne Jensen”, s. 286-87; ”Ap­pendiks 1: Tilføjelser og rettelser til ’Samlede Digte’”, s. 291-98; ”Appendiks 2: Aage Jørgensen, ’Digte i oversættelse’”, s. 299-305; ”Bidragydere”, s. 307-10.

”Gelobt sei das Licht der Welt...”. Der dänische Dichter Johannes V. Jensen. Eine Forschungs­anthologie
Redigeret af Aage Jørgensen og Sven Hakon Rossel (i samarbejde med Monica Wenusch 2007, 436 s.) Forlag: Praesens, Wien. Serie: Wiener Studien zur Skandinavistik, 17.
Ind­hold: Forord s. 9-14; Steen Klitgård Povlsen, ”Die Stadt und die Frau. Die ersten und die letzten Romane von Johannes V. Jensen”, s. 15-33; Poul Bager, ”Endgültige Ohn­macht. Über Jo­hannes V. Jensens Himmerlandsgeschichten”, s. 35-51; An­ders Thyrring An­der­sen, ”’Glück­lich tot’. Die Interferenz in Johannes V. Jensens ’Kongens Fald’”, s. 53-82; Anker Gem­­zøe, ”Der Ton der Stadt und der Duft des Waldes. Johannes V. Jensen: ’Inter­mez­zo’ (1899), ’Sko­ve­ne’ (1904) und ’Skovene’ (1910)”, s. 83-110; Sven Hakon Rossel, ”Die zwei Amerika­romane”, s. 111-34; Poul Houe, ”Johannes V. Jensens (exo­tische) No­vellen”, s. 135-53; Lars Hande­sten, ”Reise­lust und Erkenntnisdrang. Jo­han­nes V. Jen­sens Reisebücher”, s. 155-75; An­ders Ehlers Dam, ”Au­gen­­blicke in Johan­nes V. Jen­sens Mythen”, s. 177-208; Sven Hakon Rossel, ”Johannes V. Jen­sens ly­risches Schaf­fen”, s. 209-38; Helena Brezinova, ”’Die lange Reise’. Johan­nes V. Jensens Epos über die Entwicklung der Menschheit als Mythos”, s. 239-62; Frits Andersen, ”Die Natur bei Johan­nes V. Jen­sen”, s. 263-86; Mogens Pahuus, ”Johannes V. Jensen aus le­bens­philosophischer Sicht”, s. 287-306; Aage Jørgensen, ”Johannes V. Jensen und die bil­denden Kün­ste”, s. 307-75; Per Dahl, ”Jo­han­nes V. Jensen. Ein Lyriker zwis­chen Ver­legern und Künstlern”, s. 377-407; Aage Jørgensen, ”Jo­han­nes V. Jensen auf Deutsch”, s. 409-20; registre s. 421-36.)  

Johannes V. Jensen: Samlede Digte, bind 1-2, udgivet af Anders Thyrring Andersen, Erik M. Christensen, Per Dahl og Aage Jørgensen, Gyldendal, 682 og 452 sider.
Samlede Digte er en tekstkritisk udgave, der indeholder hele Johannes V Jensens lyriske produktion, ledsaget af en generel og punktuel kommentar. I tekstbindet gengives digtene fra Johannes V. Jensens egne digtsamlinger, sådan som de foreligger i førsteudgaverne. Ligeledes gengives de digte, der foreligger trykt uden for samlingerne, og endelig medtages alle kendte, utrykte digte. I udgaven stammer langt de fleste digte, ca. 180, fra de i hovedsagen fem samlinger, Johannes V. Jensen selv publicerede: Digte, 1906 (med forøgede udgaver 1917 og 1921), Aarstiderne, 1923, Verdens Lys, 1926, Den jydske Blæst, 1931, ogPaaskebadet, 1937. De suppleres af udvalg fra 1929, 1943 og 1948, der blev redigeret af henholdsvis Ludvig Holstein, Aage Marcus og Frits Johansen. Et mindre antal digte, ca. 75, er kun trykt i Johannes V. Jensens øvrige værker, specielt hans romaner, samt i periodens bøger, tidsskrifter og dagblade og som lejlighedstryk eller inskriptioner. Endelig findes der godt 20 digte, der ikke blev trykt i forfatterens levetid.
Læs mere om Samlede Digte her.

Jorden og Lyset. Johannes V. Jensen i ord og toner
Redigeret af Aage Jørgen­sen, 2006
Forlag: Stats­bib­lio­teket, Aarhus
Dobbelt-cd (68:58, 75:26) med booklet, 20 s. (cd 1: Sange; cd 2: Tekster.)    

Jorden og Lyset. Kata­log til Stats­biblio­tekets udstilling om Johannes V. Jensen
Redigeret af Anders Thyrring Andersen, Per Dahl og Aage Jørgensen
2006. 82 s., Forlag: Statsbiblioteket, Aarhus
Indhold: ”Samlede Dig­te”, s. 5-10; Anders Thyrring Andersen, ”Den ulægelige længsel. Interferenser i Jo­han­nes V. Jensens ’Digte’, 1906”, s. 11-25; Aage Jørgensen, ”Tekst i kontekst. Om og om­kring nogle Johannes V. Jensen-digte”, s. 27-46; Per Dahl, ”Johannes V. Jensens ly­rik og danske kunstnere”, s. 47-66; Erik M. Christensen, ”Tri­skelen”, s. 67-73; ”Jo­han­nes V. Jensens liv og værk – Tidstavle”, s. 75-82.