Aarhus Universitets segl

Tidslinje 1901-1910

1901: I løbet af året adskillige artikler og prosalyriske stykker i dagbladet København . Januar essaysamlingen Den gotiske Renaissance . Indleder om foråret venskab med Jeppe Aakjær. Foredrag 9.3. i Studentersamfundet; opgør med Georg Brandes. Fra marts til april rundrejse i Danmark, efter aftale med Politiken . Fra maj til august ophold i Norge: Meltzersgade i Kristiania, øen Næsodden i Oslofjorden og Chr. Augustgade i Kristiania. Opgør med moderen og søsteren Thit. Fra 13.9. til 7.10. genindkaldt til militærtjeneste. Oktober Vinteren , tredje og sidste del af Kongens Fald . Bryder 18.10. med Edvard Brandes og Politiken . Forvises i november fra forældrenes hjem.

1902: Lejlighed i Gammeltoftsgade, København. Stifter 1.4. sammen med L.C. Nielsen og Ludvig Holstein ugebladet Tidspunktet . Indleder april venskab med Thøger Larsen. Modtager 18.4. Carl Møllers Legat. Fra maj 1902 til juni 1903 rejse rundt om Jorden: Port Said, Singapore, Tringganu, Shanghai, Hankow, Nagasaki, Yokohama, Honolulu, San Francisco, Chicago, Arkansas, Illinois og New York.

1903: 1.2. opføres skuespillet Trods i Chicago. Forliges med forældrene. Juli lejlighed i Lars Lejstræde, København. Fra 15.9. til 9.10. genindkaldt til militærtjeneste. Møder om efteråret i Studentersamfundet snedker og sløjdlærer Else Marie Ulrik (1878-1968).

1904: 24.2. romanen Madame D’Ora . 15.4. gift med Else Marie Ulrik; forlovere L.C. Nielsen og Jeppe Aakjær. April lejlighed i Bredegade, København, siden bosat i Overgaden oven Vandet, København. Fra april til maj bryllupsrejse ved Limfjorden. 28.9. Nye Himmerlandshistorier . 9.11. rejsebogen Skovene . 11.11. fødes sønnen Jens.

1905: Offentliggør fra maj til september romanen Hjulet som føljeton i Politiken ; udgives 1.11. i bogform. Deltager fra 28.6. til 2.7. som korrespondent for Politiken i ’Biltoget gennem Danmark’. Om sommeren ophold på pensionatet Ellekildegaard i Hellebæk. Fra 23.10. til slutningen af december rejse til New York.

1906: Freelance-skribent på Politiken . I begyndelsen af maj rejse til Berlin. Juni lejlighed i Halls Allé, København, siden bosat i Vesterbrogade, København. Udsender fra 2.7. til 31.7. sammen med John Martin dagbladet Pressen . 23.7. fødes sønnen Villum. Påny tilknyttet Politiken . 14.11. første digtsamling, Digte . I en artikel 30.11. hentydning til Herman Bangs homoseksualitet, hvilket vinteren 1906-07 afstedkommer litterær fejde.

1907: Januar rejse til Berlin. Januar første mytesamling, Myter og Jagter . Indleder venskab med flere af ’Fynbomalerne’, specielt Anna og Fritz Syberg, Johannes Larsen og Peter Hansen. Juli rejse til Norge. Fra juli til august i avispolemik med bl.a. Sophus Claussen vedrørende en evt. ’Jysk Bevægelse’. Indleder venskab med Jakob Knudsen. Oktober essaysamlingen Den ny Verden . Oktober og december rejser til Sverige. November Singaporenoveller . Oversættelse af Frank Norris: Af Hvedens Saga

1908: Flytter til lejlighed i Jacobys Allé, København. 26.2. Nye Myter . 14.10. Bræen , anden del af romanrækken Den lange Rejse ; romanen er en stor salgssucces. Om efteråret rejse til Berlin, Weimar og Schlesien.

1909: Februar novellesamlingen Lille Ahasverus . Stryger i april Danskere og Einar Elkær af sit forfatterskab. April cykeltur i Jylland og på Fyn. Kommer fast på finansloven.

1910: 9.2. Myter. Ny Samling . Maj rejse til Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm. Begyndelsen af sommeren sammen med Anna og Fritz Syberg ferie på Fynshoved. Deltager 24.6. i stiftelsen af Faaborg Museum. Fra juli til august rejse til Hardanger (Norge). 21.9. Himmerlandshistorier. Tredie Samling . Forlader om efteråret Politiken og er til slutningen af januar 1911 medarbejder ved dagbladet Riget (red. Franz von Jessen).

1891-1900 Oversigt 1911-1920